Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

NABÍDKA
KONTAKT
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Hrádek 36
503 15 Nechanice

Telefon: +420 605 837 097

18IR@email.cz

DŮLEŽITÉ

KALENDÁŘ
Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Konečné shrnutí bádání ve vídeňském Kriegsarchivu a příprava publikace ke 100. výročí Velké války

Když jsem před dvěma lety přišel do našeho spolku, hned jsem začal ostatní otravovat s tím, že se blíží 100. výročí vypuknutí 1. světové války a že bychom měli k tomuto výročí něco podniknout. Jelikož jsem toho času studentem historie a už v roce 2012 jsem pomalu uvažoval o tématu diplomové práce, byly dějiny královéhradeckého pluku mojí jasnou volbou. Na našich stránkách jsem se průběžně chlubil s postupnými úspěchy bádání: návštěva Vojenského historického archivu v dubnu 2013, sbírání deníků a jednotlivé návštěvy Kriegsarchivu ve Vídni. Tento týden jsem navštívil vídeňský archiv popáté a naposledy. Je tedy na místě bilancovat.

Do Kriegsarchivu jsem se poprvé vypravil 4. září 2013. Studuju v Brně, cesta autobusem do Vídně trvá asi dvě hodiny, takže nebyl problém jezdit do Vídně „na otočku“. Během první návštěvy jsem se s archivem seznamoval. Vyplnil jsem badatelský list, naučil se obsluhovat kopírovací zařízení, procházel první archiválie a inventáře. Měl jsem tehdy v ruce deníky nadřízených brigád a divize II. praporu 18. pěšího pluku, bojujícího odloučeně od hlavního svazku pluku. Detašovaný II. prapor nemá na rozdíl od hlavního svazku žádný vlastní deník, a proto jsem se rozhodl využít deníky nadřízených jednotek. Jenomže mě tehdy ještě odradilo, že deníky jsou velmi obsáhlé, a já neměl dost peněz na kopírování (fotit vlastním foťákem je ve vídeňském archivu zakázáno). To jsem při pozdějších návštěvách už napravil. Při druhé návštěvě 23. října 1913 jsem pořídil 93 kopií při ofocování bojových zpráv, deníků a dalších dokumentů nadřízených jednotek hlavního svazku pluku. Tou dobou už jsem si usmyslil, že diplomku napíšu jenom o něm a detašované prapory zatím z důvodu rozsahu materiálu nechám stranou. Teprve v rámci třetí až páté návštěvy jsem se znovu zaměřil na detašované prapory a krom toho také na seznamy ztrát pluku, ale to už ne pro potřeby diplomky, nýbrž pro potřeby publikace, kterou hodlám během letošního léta vytvořit doplněním diplomky o osudy II. a později i III. detašovaného praporu. Tak jsem při návštěvě archivu 5. března 2014 pořídil 410 kopií, 12. března 2014 682 kopií a 19. března 2014 283 kopií. Celkem jsem ve Vídni pořídil 4,23 GB kopií. Podařilo se mi oskenovat následující materiál:

• Frührapporte (hlášení stavů) 10. pěší divize za rok 1915 (hlavní svazek pluku)
• Bojové zprávy 3. horské brigády (II/18)
• Bojové zprávy 10. pěší divize (hlavní svazek pluku)
• Bojové zprávy 20. pěší brigády (hlavní svaze pluku)
• Bojové zprávy 25. horské brigády (III/18)
• Bojové zprávy 50. pěší divize (II/18)
• Bojové zprávy 18. pěšího pluku
• Deník 3. horské brigády (II/18)
• Deník 20. pěší brigády (hlavní svazek pluku)
• Deník 25. horské brigády (III/18)
• Deník 50. pěší divize (II/18)
• Deník 57. horské brigády (III/18)
• Jmenné seznamy ztrát 18. pěšího pluku za léta 1914, 1915, 1916 a 1917

Co a proč jsem vlastně ve Vídni hledal? Inu dějiny hlavního svazku pluku zpracovávám zejména na základě jeho deníku z Vojenského historického archivu. Deníky většiny ostatních výše zmíněných jednotek zachycují osudy II a III/18. Deníky těchto jednotek nejsou zcela kompletní. Mým hlavním cílem bylo získat deníky brigád, neboť brigáda jako bezprostředně nadřízená detašovaným praporům pluku zaznamenávala nejvíce informací s přesností na prapory. Pouze tam, kde nebyly k dispozici deníky brigád, vyplňoval jsem mezery deníky divizí, pokud to bylo možno. Tak se mi podařilo pokrýt deníky brigád a divizí dějiny obou detašovaných praporů téměř kompletně. Jedinou výjimkou je II/18 od počátku války v srpnu do prosince 1914 a III/18 od odloučení od hlavního svazku pluku v květnu 1915 do března 1916. Ovšem tato bílá místa pokrývají osobní deníky osmnáctníků – II/18 deník Bohumila Pazderky, uložený ve VHA, a III/18 deník neznámého osmnáctníka, uložený ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové. Čili takto mám v ruce materiál, pokrývající kompletně historii všech částí 18. pěšího pluku ve válce. Bojové zprávy sbírám coby ozvláštnění deníkových záznamů. Jedná se o poměrně obsáhlé líčení jednotlivých bitev pro nadřízená velitelství, často obsahující nejen detailní popis bojové činnosti, ale i velice zajímavá subjektivní hodnocení velitelů. Vedle deníků jednotek lze právě bojové zprávy považovat za ideální „narativní (vyprávěcí) pramen“, ideální pro kronikářské zpracování dějin pluku, které mám v úmyslu. Jmenné seznamy ztrát jsem sbíral ze dvou důvodů: jednak jde o nejspolehlivější statistiku ztrát pluku v bojích, jednak jde o mimořádně důležitý pramen ke genealogickému bádání, neboť s pomocí těchto seznamů budeme moci dohledávat tazatelům předky padlé, raněné, zajaté nebo nezvěstné z řad osmnáctníků v době první světové války. Škoda byla jen, že v archivu vůbec nejsou k dispozici jmenné seznamy ztrát za poslední válečný rok.

S pomocí archivních pramenů z pražského a vídeňského archivu, sesbíraných deníků vojáků a sekundární literatury z pera českých i rakouských autorů postupně skládám osudy královéhradeckého regimentu a směřuji jednak k sepsání svojí diplomky, která by měla být hotová přibližně za jeden a půl měsíce, jednak ke zpracování větší publikace o kompletních dějinách pluku. Předběžně je v jednání několik možností, jak toto dílko vydat knižně a vypadá to, že se záměr podaří, ale bude záležet na štěstí, jak velký bude náklad a jak umné provedení publikace. Pouze jako záložní varianta funguje prosté zveřejnění textu na našich webových stránkách, pokud se knížka nepodaří, což doufám nenastane. Publikace by navíc měla obsahovat nezanedbatelnou obrazovou přílohu fotografií, které členové spolku nasbírali za dlouhá léta svojí činnosti či které nám zaslali badatelé pátrající s naší pomocí po předcích sloužících za války u pluku. Krom toho by mělo být do publikace zařazeno i několik nákresů z archivů a map, které zhotoví jeden z našich členů, nadaný výtvarník Inft. Vojta Dolana. Ochutnávka z Vojtovy produkce a z úlovků z bádání v Kriegsarchivu je ke shlédnutí níže.

Inft. Lukáš Dulíček


 

Přílohy

Fotogalerie

© Copyright 2012 - Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.