Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

NABÍDKA
KONTAKT
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Hrádek 36
503 15 Nechanice

Telefon: +420 605 837 097

18IR@email.cz

DŮLEŽITÉ

KALENDÁŘ
Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.

Oslava výročí 25 let od založení spolku Historický C.k. Řadový pěší pluk č.18

V životě lidském jsou různá období, různé momenty, méně či více významné. Těmi povětšinou společensky nejvýznamnějšími bývají zpravidla svatby, výročí či narození potomka. My takové výročí, narození následovníka, počátkem listopadu oslavili. Toto přirovnání je zcela příznačné, neboť „dítě zakladatelů“ – Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, oslavil krásných 25 let od svého založení.
Coby nositel historické tradice a pokračovatel kdysi tak slavného královéhradeckého 18. pěšího pluku, spjatého neodmyslitelně s východočeským regionem, vznikl tento spolek v r. 1995. Zde měl totiž C.k. 18. pěší pluk řadu let své dlouhé existence (1682-1918) doplňovací okres a v některých letech také sídlo. Proto mnoho našich předků a předků obyvatel těchto míst prodělalo právě v řadách 18. pěšího pluku válečná tažení po bojištích téměř celé Evropy a často i v místech daleko od domova položilo své životy. Vznik naší historické uniformované jednotky se však datuje již do r. 1989, kdy si část členů znovuobnoveného "Komitétu pro udržování památek z války r. 1866" pořídila repliky uniforem z období prusko-rakouské války r. 1866. Postupně tato uniformovaná skupina přerostla rámec činnosti komitétu, a tak došlo v r. 1991 k jejímu osamostatnění. Klub jako takový byl založen, převážně členy Komitétu, 7. května 1993 ještě jako pobočka ČSVH pod názvem „Pevnost Hradec Králové“, obratem je pak název změněn na výstižnější „Vojska Královéhradecké pevnosti“. 15.5.1995, po 2 letech existence, pak dochází konečně k přejmenování na: "Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18", který je zároveň takto i oficiálně zaregistrován u MVČR.
Ne vždy zažíval spolek skvělé časy. Za dobu jeho existence se samozřejmě objevily určité nesnáze, určitá pnutí a názorové rozepře. Spolek však vše se ctí do dnešních dnů ustál a těší se zájmu nejen nových členů - rekrutů, ale i široké veřejnosti. Dnes jej tvoří celkem 34 členů, 5 rekrutů-čekatelů a 5 čestných členů.
Vzhledem k předchozím epidemiologickým opatřením, oslavy nakonec proběhly dne 6. 11. 2021, tedy s ročním zpožděním. Tato prapodivná doba si někdy žádá nestandardní řešení. Bezinfekčnost účastníků byla potvrzena a tak se již 4. stanovený termín oslav, stal díky bohu tím skutečným. Tato nepříjemnost byla naštěstí v rámci oslav tou poslední, neboť oslavy se náramně vydařili a věříme, že si je přítomni skvěle užili.
Ve 13h byla akce zahájena pietním aktem v Probluzi, u plukovního pomníku 18IR věnovaného padlým osmnáctníkům v bitvě u Hradce králové 3.7.1866. Přítomní členové spolku byli v uniformách prusko-rakouské války 1866 či v uniformách z let velké války 1914-1918 zastoupeni zhruba ve stejném poměru a tak názorně připomněly období, kterým se spolek věnuje nejvíce. V zástupu zúčastněných nechyběli ani členové Komitétu 1866, přátelé a příznivci spolku a hlavně naše partnerky a rodinní příslušníci, jež mají nemalou zásluhu na spolkové činnosti, díky jejich trpělivosti s našimi, někdy časově náročnými, zájmy. Po pietním aktu v Probluzi, jež celebroval pan Mgr. Marián Benko, se všichni spol vydali ku návrší na Chlumu. Zde proběhla krátká pietní vzpomínka v prostorách chlumského kostelíku a následovala procházka po bojišti a hromadné focení u pomníku I. rakouského armádního sboru, jehož součástí 18IR v roce 1866 byl.
K hodině šestnácté proběhl přesun na penzion - faru v Dubenci (přechodné stanoviště vrchního rakouského velení, polního zbrojmistra Benedeka v roce 1866). Ve společenském sále fary uvítal členy a hosty místopředseda Oblt. Martin Klika úvodním proslovem a seznámením s programem. Přítomné dámy, byly symbolicky přivítány květinou neboť i ony jsou neodmyslitelnou oporou našeho konání. Po projevu předsedy Maj. Ladislava Petráčka již mohli přítomní shlédnout průřezovou videosekvenci historie spolku od jeho počátků až po současnost. Připomenuty a vyzdviženy pak byly zásluhy zejména našeho předsedy majora Petráčka, který stál nejen u zrodu spolku, ale hlavně po celou dobu jeho trvání se snažil udržet jeho původní smysl založení ať již aktivním osobním přístupem, nebo smířlivou radou svým následovníkům, v pravou chvíli dokázal stmelit několik generací v jednom tradičním historickém uskupení. Díky jemu, jeho soukmenovcům, kteří stáli u založení spolku a následně těm, kteří na jejich myšlenku navázali, známe současnou osmnáctku takovou jaká je dnes. Do její historie a mnoha dalších aspektů vtiskla nesmazatelnou stopu právě myšlenka jejích zakladatelů – přímé návaznosti na královéhradecký C.k. 18. pěší pluk a my jim jsme za to vděčni. Nejen pro nováčky bylo přínosné vrátit se ke kořenům a k samé podstatě vzniku a bytí našeho spolku.
Současný Historický C.k. řadový pěší pluk č.18 je dnes právem vnímán jako přímý pokračovatel tradice původního C.k. řadového pěšího pluku č.18. Minulý rok, právě u příležitosti 25. výročí založení spolku, převzali nad naším spolkem čestné protektorství J.C.K.V. Sandor Habsburg-Lothringen a jeho choť, J.C.K.V. Herta Margarete Habsburg-Lothringen. Tím jsme společně navázali na tradici posledního majitele C.k. řadového pěšího pluku č.18, Jeho C. a K. Výsosti arcivévody Leopolda Salvatora jenž byl pradědem Sandora Habsburg-Lothringen. Symbolicky jsme tak završili 25 let fungování našeho spolku, potvrzením jeho úzkého spojení s původním C.k. řadovým pěším plukem č.18 a zároveň potvrzením přátelství mezi našimi národy jejichž historie se prolínala po mnoho století. Naši protektoři se z důvodů Covid restrikcí bohužel nakonec nemohli naši oslavy zúčastnit, a tak nám poslali alespoň krátkou videozdravici. Ta byla přítomným promítnuta a vzápětí bylo stejným způsobem – videozdravicí našim protektorům odpovězeno. Osobní návštěva našich protektorů je přesunuta na příští rok a my se již velmi těšíme na osobní setkání.
Následoval raut a přednáška Zgf. Lukáše Dulíčka. Ten se ve své krátké přednášce zaměřil na téma dohledávání příslušníků 18 IR. Poutavě přihlížejícím vyprávěl a ukázal postupy, kterými se při bádání řídil. Jeho bádání vykrystalizovalo nejen v mohutnou databázi příslušníků 18 IR, ale i v knižní prvotinu "Východočeši pod císařským praporem: C a k. pěší pluk č.18 v 1. světové válce", která rychle zmizela z pultů knihkupectví a dnes je v prodeji již 2. vydání.
Ku příležitosti 25. výročí spolku byla vydána pamětní medaile, která připomíná právě odkaz našeho dlouholetého předsedy. Tuto medaili obdrželi všichni účastníci oslav 25. výročí spolku.
Pokračování oslav pak již bylo ve znamení volné zábavy a tance za přispění našeho kamaráda, šikovného harmonikáře Petra Šimáčka.


Děkujeme všem zúčastněným a příznivcům našeho regimentu. Věříme, že pod heslem Viribus Unitis bude tradice 18. hradeckého regimentu pokračovat i následujících, tradicím nepřejících dobách.

 

Text: Inft. Martin Čihák, Oblt. Martin Klika
Fotografie: Klára Kleplová, Bára Dolanová, Gabča Kliková
 

Fotogalerie

© Copyright 2012 - Historický C. k. řadový pěší pluk č. 18, z.s.